صفحه اصلی
جذب پژوهشیار فرادکتری در زمینه بیوشیمی
  • 3260 بازدید

مرکز تحقیقات پروتئین دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دوره دکتری رشته بیوشیمی به عنوان پژوهشیار پسادکتری جذب نماید. متقاضیان می توانند رزومه و فرم تقاضای خود را در قالب فرمهای موجود در سایت دانشگاه بخش فرمها و آیین نامه­های معاونت پژوهشی (دوره فرادکتری) تا تاریخ 14/06/95 به معاونت پژوهشی دانشگاه تحویل و یا ارسال نمایند.