ارتباط با مرکز

29905003
prc [at] sbu.ac.ir
1983969411
22434500
تهران، بزرگراه شهید چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان رشیدالدین فضل‌الله، میدان شهید دکتر شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، جنب درمانگاه دانشگاه، مرکز تحقیقات پروتئین