کلاس‌ها و آزمایشگاه‌ها

کلاس‌ها:

سالن کنفرانس: با ظرفیت 20 نفر، مجهز به ویدئو پروژکتور، اینترنت، امکانات تدریس و پذیرایی 
کلاس‌های آموزشی: با ظرفیت 15 نفر، مجهز به ویدئو پروژکتور و اینترنت
پیوندها:
29905003
prc [at] sbu.ac.ir

آزمایشگاه‌های مهندسی زیستی (NBEL):

 در آزمایشگاه مهندسی زیستی، به‌کارگیری علوم و فنون مهندسی به منظور توسعه تکنولوژی‌های نوین در ارتباط با فرآیندهای زیستی در صنایع از جمله مهمترین اهداف است. تکنولوژی در مقیاس نانو به همراه مهندسی علوم زیستی در جهت پیشبرد اهداف مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرند. کاربرد نتایج حاصل از پژوهش‌های کاربردی در این آزمایشگاه می‌تواند در حل چالش‌های مختلف در زمینه‌های پزشکی و بیولوژی موثر باشد.

آزمایشگاه تخمیر:

آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی و زیست حسگرها:

با توجه به‌اینکه علم نانو بیوتکنولوژی یکی از حوزه‌های نوین حاصل از تلفیق علوم زیستی و مهندسی در حوزه‌ی نانو است و پایه‌ی این علم براساس طراحی و ساخت نانو ساختارهای کاربردی مختلف میباشد، آزمایشگاه نانو بیوتکنولوژی با 2 هدف مهم طراحی و مورد استفاده قرار می‌گیرند که عبارتند از:
1) ساخت نانو ساختارهای زیستی و کابرد‌های آنها
2) به کارگیری سامانه‌های زیستی به عنوان الگوی گسترش مواد در مقیاس نانو
طراحی وساخت ساختارهایی برمبنای DNA و پروتئین، با استفاده از دستگاه‌های مختلف از جمله الکترواسپاینینگ به صورت گسترده وارد نانو بیوتکنولوژی شده و به یکی از اصلی‌ترین شاخه‌ها در این علم بدل شده است.
حسگرها به عنوان وسایلی که قادر است حضور ماده مورد سنجش را در نمونه تشخیص دهد و آنرا به صورت کمی اندازه‌گیری کند،تعریف می‌شود.نانوحسگرها به بهره‌گیری از ساختارهای نانو(بیوسنسورها، نانو چیپ‌ها و غیره) جهت آشکارسازی گازها ،مواد شیمیایی،عوامل بیولوژیکی،نور ،گرما وغیره در مقیاس بسیار کم استفاده می‌شوند.
زیست حسگر‌ها باید از قدرت جداسازی بالا، توان تجزیه کمی بالا و دقت بالا برخوردار باشند.
 

آزمایشگاه بیولوژی مولکولی و مهندسی ژنتیک

آزمایشگاه بیوشیمی:

این آزمایشگاه به منظور مطالعات بیوشیمیایی ماکرومولکول‌های مهم زیستی و آزمایشات مربوط به خواص و ویژگی‌های آنها دایر گردیده است. به منظور جداسازی و تشخیص میزان هر کدام از ماکرومولکول‌ها از دستگاه‌های ویژه‌ای استفاده می‌شود و شامل مراحل مختلفی است که شامل: ایزوله‌سازی ماکرومولکول‌ها، تست‌های آنزیماتیک جهت بررسی عملکرد مواد استخراج شده و در نهایت خالص‌سازی پروتئین از طریق روش‌های مختلف کروماتوگرافی است. هدف اصلی آزمایشگاه بیوشیمی، آموزش تئوری‌ها و ارتباط بین تکنیک‌های مختلف در جهت پاسخ گویی به سوالات بیولوژیکی است.