صفحه اصلی
انتشار کتاب خارجی توسط مرکز تحقیقات پروتئین
  • 16737 بازدید

اولین کتاب از مجموعه کتاب های انگلیسی مرکز تحقیقات پروتئین با عنوان Characterization of carbon nanotube-based composites under consideration of defects توسط دکتر مونس رحماندوست منتشر شد. این کتاب که دکتر مجید آیت اللهی، از دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت نیز در نگاشتن آن همکاری داشته اند، یکی از مجموعه کتابهای سری Advanced Structure Materials انتشارات Springer است

 

در این کتاب، پس از معرفی نانولوله های کربنی و نانوکامپوزیت ها، به روشهای ساخت، بررسی خواص، و شناسایی محاسباتی و تجربی نانوکامپوزیت هایی پرداخته می شود که در آنها از نانولوله های کربنی برای بهینه کردن خواص نانوساختار استفاده شده است. یکی از نکات مورد توجه در رابطه با این کتاب ارزشمند این است که علاوه بر فراهم آوردن مجموعه ای کامل از خواص اولیه، انواع نقص هایی که ممکن است در نانولوله های کربنی و نانوکامپوزیت های مبتنی بر آن وجود داشته باشد، نیز در این مجلد به مخاطب معرفی شده است


انتشار این کتاب به نام مرکز تحقیقات پروتئین دانشگاه شهید بهشتی، توسط ناشر علمی معتبری همچون Springer، افتخاری است که امید داریم بیش از پیش نصیب دانشگاه ها، مراکز تحقیق و محققان ارزشمند ایران گردد