صفحه اصلی
کارگاه جامع از ژن تا پروتئین
  • 962 بازدید

From gene to protein

To be held by Protein Research Center at Shahid Beheshti University and Avicenna research institute in April 2023
 
کارگاه جامع از ژن تا ژنتیک، با همکاری مرکز تحقیقات پروتئین دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه ابن سینا در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در این مرکز برگزار می گردد
دانلود فایل
افزودن نظرات