صفحه اصلی
بازدید مدیر محترم امور مالی دانشگاه از مرکز تحقیقات پروتئین
  • 10263 بازدید

پیرو فعالیت چشمگیر مرکز تحقیقات پروتئین در زمینه طرح های پژوهشی برون‌سازمانی و ملی، و به جهت آشنایی بیشتر با این مجموعه پژوهشی، مدیر محترم امور مالی دانشگاه، سرکار خانم دکتر فاطمه اخوان هزاوه، روز دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱، از این مرکز بازدید کردند. 
در این دیدار، سرپرست محترم مرکز تحقیقات پروتئین، جناب آقای دکتر سیدامید رعنایی، ضمن معرفی اعضای هیات علمی این مجموعه پژوهشی، ایشان را با فعالیت‌ها، امکانات و دستاوردهای مرکز تحقیقات پروتئین آشنا نموده و ایشان نیز با اعضای هیات علمی مرکز درباره اصول مالی حاکم بر طرح‌ها و گرنت‌های پژوهشی گفتگو کردند.

افزودن نظرات