جدیدترین اخبار مرکز

بازدید مدیر محترم امور مالی دانشگاه از مرکز تحقیقات پروتئین

پیرو فعالیت چشمگیر مرکز تحقیقات پروتئین در زمینه طرح های پژوهشی برون‌سازمانی و ملی، و به جهت آشنایی بیشتر با این مجموعه پژوهشی، مدیر محترم امور مالی دانشگاه، سرکار خانم دکتر فاطمه اخوان هزاوه، روز دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱، از این مرکز بازدید کردند. 
 

8366 بازدید

اطلاعیه‌ها

کارگاه ها و دوره های آموزشی

همایش ها